Vstupný náhľad

13 pozitív strečingu

Pri správne vykonávanom strečingu môžeme získať viac, než len zvýšenie flexibility. Podľa M. Altera (1990) medzi výhody (benefity) strečingu patrí: 1.zvýšená telesná zdatnosť 2.zvýšená schopnosť učiť sa a vykonávať riadené pohyby 3. zvýšenie mentálneho a duševného uvoľnenia (relaxácie) 4.posilnenie rozvoja uvedomovania si vlastného tela 5. zníženie rizika poranenia kĺbov, šliach […]

Pridal