Cenník

Kruhový tréning

Skupinové cvičenia

Individuálny tréning

Výživové poradenstvo