Pri správne vykonávanom strečingu môžeme získať viac, než len zvýšenie flexibility. Podľa M. Altera (1990) medzi výhody (benefity) strečingu patrí:
1.zvýšená telesná zdatnosť
2.zvýšená schopnosť učiť sa a vykonávať riadené pohyby
3. zvýšenie mentálneho a duševného uvoľnenia (relaxácie)
4.posilnenie rozvoja uvedomovania si vlastného tela
5. zníženie rizika poranenia kĺbov, šliach a väzov
6. zníženie svalovej bolesti
7. zníženie svalového napätia (tuhosti)
8. zvýšenie pružnosti vďaka stimulácii produkcie chemických látok, ktoré „mažú“ spojivové tkanivo
9. zníženie závažných bolestivých menštruácii (dysmenorea) u žien
Nelson (2007) pridáva:
10.zvýšenie schopnosti vyvinúť maximálnu silu prostredníctvom väčšieho rozsahu pohybu
12.zlepšenie vzhľadu a imidžu
13.vzpriamené a dobré držanie tela
Šebej (2001) okrem spomenutých benefitov prízvukuje aj: · fakt, že strečingom udržiavaný dobrý stav hlavne posturálneho svalstva oceníme v každodennom živote (viazanie šnúrok, upratovanie…), predchádzanie bolestiam všedného dňa a taktiež oddialenie stareckej motoriky
· taktiež vyzdvihuje účinok na psychiku človeka, ktorá so svalmi tvorí jeden celok (keď sme nervózni, či napätí, odráža sa to aj na svaloch či držaní tela), strečing uvoľňuje aj psychické napätie
· mimoriadne dôležitý fakt, ktorý spomína – dobré cítenie sa – pri a po dobrom strečingu by sme sa mali cítiť príjemne ; dáva do kontrastu mylnú predstavu, že strečing musí bolieť a že keď je niečo užitočné, nemôže byť aj príjemné…
Bohužiaľ, aj tí ktorí strečingujú, nevykonávajú strečing vždy správne, a preto nevyužívajú niektoré alebo všetky zo spomenutých pozitív strečingu. Najčastejšie chyby pri strečingu sú: · nevhodné zahriatie
· nedostatočný odpočinok medzi tréningami
· prepätie, resp. „prestrečovanie“
· zlé prevedenie cvičení
· vykonávanie cvičení v zlom (alebo len čiastočne dobrom) poradí
Preto by sa každý športovec aktívny či rekreačný mal držať motta :
,, Alfou môjho cvičenia je ROZVIČKA a omegou STREČING! ‘‘