Ing. Gabriela Stoklasová

Okrem trénovania a poradenstvu vo výžive sa venujem aj manažmentu a lektorstva online kurzov na výživu pre projekt Výživa online, ktorý zastrešuje česká firma Welko CZ s.r.o. Ponúkame akreditované online kurzy o výžive, pravidelné prednášky a školenia aj z oblasti prevencie civilizačných chorôb v súvislosti s chronickými zápalmi, kde spolupracujeme s firmou Zinzino, ktorá je svetovým lídrom a ktorej produkty sú podmienené vedeckými výskumami a štúdiami.

Cenník výživového poradenstva

Meranie na bioimpedančnom prístroji InBody 370s:

  • bez interpretácie výsledkov (15 minút): 20 €
  • s interpretáciou výsledkov (40 minút): 25 €
  • kontrolné meranie (15 minút): 20 €

Táto služba obsahuje meranie prístrojom, kde získate vaše hodnoty tukovej a svalovej hmoty (v % a kg), presnú hodnotu viscerálneho tuku, BMI (Body Mass Index), BMR (hodnota bazálneho metabolizmu), WHR (pomer pás/boky), obsah ICW a ECW (intracelulárna a extracelulárna voda), obsah minerálnych látok, segmentálne hodnoty tuku a svalovej hmoty v daných partiách a ich porovnanie, obvody telesných partií, ABSI (miera rizika civilizačných ochorení), ECM (extracelulárny matrix) a hodnotu pí (hodnotenie zdravotného stavu). Táto služba môže obsahovať konzultáciou s výživovou poradkyňou a zhodnotenie výsledkov, nastavenie spoločných cieľov a určenie ďalšieho postupu počas spolupráce. Konzultácia je v trvaní 30- 45 minút. 

Úvodná konzultácia:

  • s meraním na prístroji InBody 370s: 49 €
  • bez merania na prístroji InBody 370s: 29 

Táto služba obsahuje analýzu doterajších stravovacích návykov klienta, porovnanie v grafickej podobe a vysvetlenie dietetických chýb. Ďalej obsahuje postup ďalšieho riešenia, edukáciu v oblasti základov výživy, vysvetlenie základných makroživín a ich dôležitosť, výpočet individuálneho energetického príjmu a určenie pomeru makroživín podľa individuálnych cieľov klienta. Konzultácia je v trvaní 60 minút

Individualizovaná starostlivosť a edukácia v oblasti výživy:

  • jeden mesiac (+ 1x premeranie): 79 €
  • tri mesiace (+ 3x premeranie): 189 €
  • následné mesiace (predĺženie koučingu bez prerušenia): 59 €

Služba nadväzuje na úvodnú konzultáciu a obsahuje postup ďalšieho riešenia, edukáciu v oblasti základov výživy, výpočet individuálneho energetického príjmu a určenie pomeru makroživín podľa individuálnych cieľov klienta. Ďalej obsahuje pravidelnú kontrolu jedálničku klienta, typy na kombinácie jedál a makroživín, zmeny v súvislosti s nastavením energetického príjmu na základe telesných zmien. Služba navyše obsahuje premeranie na diagnostickom prístroji spolu s konzultáciou a zodpovedaním otázok, kontakt s poradkyňou mailom, telefonicky vo vopred určené časy.