Výživové poradenstvo

 

Ing. Gabriela Stoklasová

Výživová poradkyňa, fitness trénerka

Odbor Biotechnológie a potravinárstvo Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava 


 

Školenia:

> Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa, EfectFit s.r.o. Bratislava      

> Poradca pre výživu, Welko Team s.r.o. Brno            

> Športová výživa, Welko Team s.r.o. Brno   

> Výživa tehotných a kojacich žien, výživa detí, Welko Team s.r.o. Brno

> Profesijná skúška výživového poradcu, Welko Team s.r.o. Brno

Cenník

 
Základné meranie na prístroji InBody 370s (1 A4):
> bez interpretácie výsledkov                                                                      15 €
> s interpretáciou výsledkov                                                                        20 €
Obsahuje základné meranie prístrojom, kde získate vaše hodnoty tukovej a svalovej hmoty (v % aj kg), hodnotu viscerálneho tuku, BMI (Body Mass Index), BMR (hodnota bazálneho metabolizmu), WHR (pomer pás/boky), segmentálnu analýzu tela s vysokou presnosťou. Táto služba môže obsahovať navyše konzultáciu s výživovou poradkyňou a zhodnotenie výsledkov, nastavenie spoločných cieľov a určenie ďalšieho postupu počas spolupráce. Konzultácia je v trvaní 20- 30 minút.  
 
Rozšírené meranie na prístroji InBody 370s (16 A4):
> bez interpretácie výsledkov                                                                      20 €
> s interpretáciou výsledkov                                                                        25 €
Táto služba obsahuje meranie prístrojom, kde získate vaše hodnoty tukovej a svalovej hmoty (v % a kg), presnú hodnotu viscerálneho tuku, BMI (Body Mass Index), BMR (hodnota bazálneho metabolizmu), WHR (pomer pás/boky), obsah ICW a ECW (intracelulárna a extracelulárna voda), obsah minerálnych látok, segmentálne hodnoty tuku a svalovej hmoty v daných partiách a ich porovnanie, obvody telesných partií, ABSI (miera rizika civilizačných ochorení), ECM (extracelulárny matrix) a hodnotu pí (hodnotenie zdravotného stavu). Táto služba môže obsahovať konzultáciou s výživovou poradkyňou a zhodnotenie výsledkov, nastavenie spoločných cieľov a určenie ďalšieho postupu počas spolupráce. Konzultácia je v trvaní 30- 45 minút. 
 
Kontrolné meranie na prístroji InBody 370s:                                                                                                                                                                
> základné meranie (1 A4)                                                                             15 €
> rozšírené meranie (16 A4)                                                                          19 €
Služba obsahuje interpretáciu a zhodnotenie výsledkov. 
 
Úvodná konzultácia:
> s meraním na prístroji InBody 370s                                                         39 €
> bez merania na prístroji InBody 370s                                                      19 €
Táto služba obsahuje analýzu doterajších stravovacích návykov klienta, porovnanie v grafickej podobe a vysvetlenie dietetických chýb. Ďalej obsahuje postup ďalšieho riešenia, edukáciu v oblasti základov výživy, vysvetlenie základných makroživín a ich dôležitosť, výpočet individuálneho energetického príjmu a určenie pomeru makroživín podľa individuálnych cieľov klienta. Konzultácia je v trvaní 60 minút. 
 
Jedálniček na mieru + mesačná starostlivosť (7 rozpracovaných dní):
> prvý mesiac                                                                                                  99 €
> následné mesiace (obsahujú úpravy jedálnička)                                 49 €
Služba nadväzuje na úvodnú konzultáciu a obsahuje vypracovanie jedálnička na mieru podľa individuálnych potrieb a preferencií klienta s ohľadom na zdravotný stav a individuálne ciele. Jedálniček obsahuje kompletne rozpracovaných 7 dní spolu s receptami. Služba navyše obsahuje 1x premeranie/mesiac na diagnostickom prístroji spolu s konzultáciou a zodpovedaním otázok, kontakt s poradkyňou mailom, telefonicky vo vopred určené časy.
 
Jedálniček na mieru + trojmesačná starostlivosť (14 rozpracovaných dní):
> prvé tri mesiace                                                                                            239 €
> následné mesiace (obsahujú úpravy jedálnička)                                     49 €
Služba nadväzuje na úvodnú konzultáciu a obsahuje vypracovanie jedálnička na mieru podľa individuálnych potrieb a preferencií klienta s ohľadom na zdravotný stav a individuálne ciele. Jedálniček obsahuje kompletne rozpracovaných 14 dní spolu s receptami. Služba navyše obsahuje 1x premeranie/mesiac na diagnostickom prístroji spolu s konzultáciou a zodpovedaním otázok, kontakt s poradkyňou mailom, telefonicky vo vopred určené časy.
 
Individualizovaná starostlivosť a edukácia v oblasti výživy:
> jeden mesiac (+ 1x premeranie)                                                                59 €
> tri mesiace (+ 3x premeranie)                                                                   169 €
Služba nadväzuje na úvodnú konzultáciu a obsahuje postup ďalšieho riešenia, edukáciu v oblasti základov výživy, výpočet individuálneho energetického príjmu a určenie pomeru makroživín podľa individuálnych cieľov klienta. Ďalej obsahuje pravidelnú kontrolu jedálničku klienta, typy na kombinácie jedál a makroživín, zmeny v súvislosti s nastavením energetického príjmu na základe telesných zmien. Služba navyše obsahuje premeranie na diagnostickom prístroji spolu s konzultáciou a zodpovedaním otázok, kontakt s poradkyňou mailom, telefonicky vo vopred určené časy.